Председник скупа
  • Др Сања Мандарић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
Генерални секретар
  • Марко Васиљевић, сарадник у настави, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања