Чланови почасног одбора
  • Др Роберт Ропрет, редовни професор, председник Савета Факултета;
  • Милош Павловић, декан, Факултета драмских уметности, Универзитет уметности у Београду;
  • Мр Љиљана Несторовска, декан, Факултета музичке уметности, Универзитет уметности у Београду;
  • Др Јарослава Радојевић, редовни професор у пензији;
  • Др Лепа Радисављевић, редовни професор у пензији.
Председник скупа
  • Др Сања Мандарић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.
Генерални секретар
  • Марко Васиљевић, асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.