• Александра Обрадовић, студент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
  • Ана Ружичић, студент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
  • Божидар Маровић, студент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
  • Милица Грбић, студент, Универзитет у Београду, Филозофског факултета
  • Мина Ненадовић, студент, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности
  • Стефан Видовић, студент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања