Чланови почасног одбора
  • Проф. др Бојан Тубић, помоћник министра за високо образовање, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • Милош Павловић, редовни професор, декан, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности
  • Др Јарослава Радојевић, редовни професор у пензији
  • Др Лепа Радисављевић, редовни професор у пензији
  • Ненад Јефтић, потпредседник Светске федерације спортског плеса
Председник скупа
  • Др Сања Мандарић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
Генерални секретар
  • Марко Васиљевић, сарадник у настави, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања