• Др Александар Тасковић, редовни професор, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности
 • Др Ана Орлић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Бранка Марковић, доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Војин Јованчевић, доцент, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
 • Др Горан Касум, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Горан Нешић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Душко Илић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Иван Кнежевић, Плесни савез Србијe
 • Др Јована Трбојевић Јоцић, научни сарадник, Матица Српска, Нови Сад
 • Др Лидија Московљевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Марко Ћосић, доцент, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Милан Попадић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
 • Др Роберт Ропрет, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Снежана Радисављевић Јанић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања
 • Др Тијана Пуреновић-Ивановић, доцент, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања