Инструкције за плаћање
Примаоц Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања Благоја Паровића 156, Београд
Сврха плаћања Регистрација-котизација за учешће на националном научном скупу
Рачун примаоца 840 – 4536760 – 15
Модел и позив на број (одобрење) 97   88–02305–742321–00–04–940
Котизација
До 1. јуна 2021. После 1. јуна 2021.
Учесници без радова 600,00 РСД 800,00 РСД
Учесници са радом
(по раду)
1200,00 РСД 1500,00 РСД
Студенти Без котизације Без котизације