Захтеви према врсти презентација
Презентације радова могу бити: усмене или постер презентације.

Усмене презентације
За усмене презентације аутора предвиђено је време у трајању од 10 минута.
Аудио-визуелна опрема биће доступна према пропозицијама за Power Point презентације.

Постер презентације
За ауторе постер презентација предвиђено је да своје радове изложе у трајању од 10 минута.
Величина постера према стандардима треба да буде 90 цм ширине и 130 цм висине.

Захтеви за писање сажетка
Текст сажетка треба написати на А4 формату, са маргинама лево, десно, горе и доле – 2 цм, једноструким проредом у Word документу, Times New Roman фонтом (Serbian cyrillic), величина слова 11 типографских тачака.
Наслов сажетка писати великим болд словима са величином слова 12 типографских тачака. Испод наслова оставити један празан ред, па затим навести имена аутора са величином слова 11 типографских тачака. У следећем реду испод, навести имена институција са величином слова 9 типографских тачака. Након тога, оставити два празна реда и затим написати сажетак који садржи од 150 до 250 речи.
Сажетак рада треба да буде информативан и саморазумљив без позивања на текст рукописа. Ауторима се саветује да не користе скраћенице у сажетку. На крају сажетка, навести до пет кључних речи, које нису садржане у наслову рукописа.
Крајњи рок за достављање сажетка је 20. мај 2021. на е-пошту Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтеви за писање рада
Текст рада треба да буде дужине од 6 до 8 страна А4 формата, са маргинама лево, десно, горе и доле – 2 цм, прореда 1,5 у Word документу, Times New Roman фонтом (Serbian cyrillic) величина слова 12 типографских тачака.
Наслов рада писати великим болд словима. Испод наслова оставити један празан ред, па затим навести имена аутора са величином слова 11 типографских тачака. У следећем реду испод, навести имена институција са величином слова 9 типографских тачака. Након тога, оставити два празна реда.
Основни текст истраживачког рада треба да садржи увод, метод рада, резултате са дискусијом и закључке. Уколико се прилаже теоријски рад, треба дефинисати основна теоријска полазишта и анализу проблема, значај проблема, са закључцима.
Табеле означити одговарајућим бројем и насловом, док сви графички прикази требају да имају редни број, наслов и легенду. Табеле, фотографије, слике и графиконе доставити у нијансама сиве или црне и беле боје. На крају рада навести Литературу наведену према АПА стандарду (Seventh Edition).
Крајњи рок за достављање рада је 30. јун 2021. на е-пошту Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Инструкције за плаћање
Примаоц Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања Благоја Паровића 156, Београд
Сврха плаћања Регистрација-котизација за учешће на националном научном скупу
Рачун примаоца 840 – 4536760 – 15
Модел и позив на број (одобрење) 97   88–02305–742321–00–04–940
Котизација
До 1. јуна 2021. После 1. јуна 2021.
Учесници без радова 600,00 РСД 800,00 РСД
Учесници са радом
(по раду)
1200,00 РСД 1500,00 РСД
Студенти Без котизације Без котизације