Позивни предавачи

  • Др Бранислав Јевтић, редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања;
  • Др Бранка Марковић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања;
  • Др Вера Обрадовић, редовни професор, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Факултет уметности;
  • Др Здравко Ранисављевић, доцент, Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности;
  • Др Милан Аксић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Институт за анатомију “Нико Миљанић”, Медицински факултет
  • Др Снежана Бијелић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта.

Реализатори практичних радионица

  • Исидора Станишић, балетски педагог, Балетска школа „Лујо Давичо“, Београд;
  • Милош Пауновић, редитељ и кореограф;
  • Миодраг Лонић, Фолклорни ансамбл „Вила“, Нови Сад;
  • Нешка Робева, спортски клуб „Левски – Спартак“, Софија, Бугарска.