Председник и Секретар

Председник научног скупа
Др Сања Мандарић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.

Генерални секретар научног скупа
Марко Васиљевић, асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.