Почасни одбор

Чланови почасног одбора:

  • Др Роберт Ропрет, редовни професор, председник Савета Факултета;
  • Милош Павловић, декан, Факултета драмских уметности, Универзитет уметности у Београду;
  • Мр Љиљана Несторовска, декан, Факултета музичке уметности, Универзитет уметности у Београду;
  • Др Јарослава Радојевић, редовни професор у пензији;
  • Др Лепа Радисављевић, редовни професор у пензији.