Научни одбор

Председник научног одбора
Др Лидија Московљевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања,

Чланови научног одбора:

 • Др Александар Тасковић, редовни професор, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности;
 • Др Бранислав Јевтић, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Бранка Марковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Вера Обрадовић, редовни професор, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Факултет уметности;
 • Др Војин Јованчевић, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
 • Др Гордана Векарић, доцент, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Душко Илић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Здравко Ранисављевић, доцент, Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности;
 • Др Јована Трбојевић Јоцић, научни сарадник, Матица Српска, Нови Сад;
 • Др Милан Матић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Милинко Дабовић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Сандра Раденовић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Снежана Радисављевић Јанић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Тијана Пуреновић-Ивановић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања.