Председник и Секретар

Председник научног скупа
Др Сања Мандарић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.

Генерални секретар научног скупа
Марко Васиљевић, асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања.

Почасни одбор

Чланови почасног одбора:

 • Др Роберт Ропрет, редовни професор, председник Савета Факултета;
 • Милош Павловић, декан, Факултета драмских уметности, Универзитет уметности у Београду;
 • Мр Љиљана Несторовска, декан, Факултета музичке уметности, Универзитет уметности у Београду;
 • Др Јарослава Радојевић, редовни професор у пензији;
 • Др Лепа Радисављевић, редовни професор у пензији.

Научни одбор

Председник научног одбора
Др Лидија Московљевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања,

Чланови научног одбора:

 • Др Александар Тасковић, редовни професор, Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности;
 • Др Бранислав Јевтић, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Бранка Марковић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Вера Обрадовић, редовни професор, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Факултет уметности;
 • Др Војин Јованчевић, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
 • Др Гордана Векарић, доцент, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Душко Илић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Здравко Ранисављевић, доцент, Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности;
 • Др Јована Трбојевић Јоцић, научни сарадник, Матица Српска, Нови Сад;
 • Др Милан Матић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Милинко Дабовић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Сандра Раденовић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Снежана Радисављевић Јанић, редовни професор, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Др Тијана Пуреновић-Ивановић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања.

Организациони одбор

Председник организационог одбора
Др Слободанка Добријевић, доцент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања

Чланови организационог одбора:

 • Ива Бубања, асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Марко Ерак, асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Соња Коцић-Пајић, асистент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Стефан Невистић, студент, Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања;
 • Војислава Васовић, Клизачки савез Србије;
 • Ива Поповић, Савез за синхроно пливање Србије;
 • Иван Милеуснић, Плесни савез Србије;
 • Јелена Иветић, Гимнастички савез Србије;
 • Маја Красин Матић, Институт за уметничку игру;
 • Нина Пековић Савић, Спортски савез Београда;
 • Смиљана Стокић, Удружење балетских уметника Србије.