Упутство за ауторе

Захтеви према врсти презентација
Презентације радова могу бити: усмене или постер презентације.

Усмене презентације
За усмене презентације аутора предвиђено је време у трајању од 10 минута.
Аудио-визуелна опрема биће доступна према пропозицијама за Power Point презентације.

Постер презентације
За ауторе постер презентација предвиђено је да своје радове изложе у трајању од 10 минута.
Величина постера према стандардима треба да буде 90 цм ширине и 130 цм висине.

Захтеви за писање сажетка
Сажетак рада треба да буде информативан и саморазумљив без позивања на текст рукописа. Ауторима се саветује да не користе скраћенице у сажетку.
На крају сажетка, навести до пет кључних речи, које нису садржане у наслову рукописа
Текст сажетка треба написати на А4 формату, са маргинама лево, десно, горе и доле – 2 цм, једноструким проредом у Word документу, Times New Roman фонтом (Serbian Cyrillic), величина слова 11 типографских тачака.
Наслов сажетка писати великим болд словима са величином слова 12 типографских тачака. Испод наслова оставити један празан ред, па затим навести имена аутора са величином слова 11 типографских тачака. У следећем реду испод, навести имена институција са величином слова 9 типографских тачака. Након тога, оставити два празна реда и затим написати сажетак који садржи од 150 до 250 речи.

Крајњи рок за достављање сажетка је 15. октобар 2023. на е-пошту: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтеви за писање рада
Основни текст истраживачког рада треба да садржи увод, метод рада, резултате са дискусијом и закључке. Уколико се прилаже теоријски рад, треба дефинисати основна теоријска полазишта и анализу проблема, значај проблема, са закључцима.
Табеле означити одговарајућим бројем и насловом, док сви графички прикази требају да имају редни број, наслов и легенду. Табеле, фотографије, слике и графиконе доставити у нијансама сиве или црне и беле боје. На крају рада навести Литературу наведену према АПА стандарду (Seventh Edition).

Текст рада треба да буде дужине од 6 до 8 страна А4 формата, са маргинама лево, десно, горе и доле – 2 цм, прореда 1,5 у Word документу, Times New Roman фонтом (Serbian Cyrillic) величина слова 12 типографских тачака.
Наслов рада писати великим болд словима. Испод наслова оставити један празан ред, па затим навести имена аутора са величином слова 11 типографских тачака. У следећем реду испод, навести имена институција са величином слова 9 типографских тачака. Након тога, оставити два празна реда.

Крајњи рок за достављање рада је 12. новембар 2023. на е-пошту: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.