Инструкције за плаћање

Инструкције за плаћање
Примаоц Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања Благоја Паровића 156, Београд
Сврха плаћања Kотизација за учешће на националном научном скупу
Рачун примаоца 840-4536760-15
Модел и позив на број (одобрење) 97   37-02305-742371-00-04-940
Котизација
ОБЛИК УЧЕШЋА До 20. октобра 2023. После 20. октобра 2023.
Учесници са радом (по раду) – учешће на научном скупу и практичним радионицама 3500,00 РСД 4500,00 РСД
Учешће на научном скупу - учешће на научном скупу БЕЗ рада и практичним радионицама 3000,00 РСД 4000,00 РСД
Учешће на теоријским предавањима – учешће на научном скупу БЕЗ рада 1500,00 РСД 2000,00 РСД
Учешће на практичним радионицама 2000,00 РСД 2500, РСД
Студенти Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Факултета музичке уметности и Факултета драмских уметности Универитета уметности у Београду Без котизације Без котизације
Студенти осталих високошколских институција 500,00 РСД 500,00 РСД
Ученици средњих уметничких школа и Спортске гимназије Без котизације Без котизације